Ανατολίτικο, πικάντικο άρωμα για γυναίκες

Συμβολίζει τη μοναδική κατανόηση των κρυμμένων συναισθημάτων και ανεξήγητων  παθών μιας γυναίκας .