Έχει ως στόχο τις γυναίκες που τους αρέσει να χρησιμοποιούν αρώματα για άνδρες