Αυτό το πολύπλευρο άρωμα είναι ταυτόχρονα τολμηρό και σοφιστικέ, λαμπερό και αισθησιακό.

Ένα άρωμα για τη σύγχρονη, αισθησιακή και γοητευτική γυναίκα, που αναζητά νέες οσφρητικές και αισθητηριακές εμπειρίες.